adw. dr Fabian Świder

Doktor nauk prawnych z zakresu prawa międzynarodowego, specjalność prawa człowieka. Stopień naukowy uzyskał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II broniąc rozprawy doktorskiej „Prawo człowieka do prywatności a koncepcje ochrony własności intelektualnej w Internecie”. Wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie.

W 2014 r. odbył staż naukowy w Londynie  na Middlesex University of London. Badania prowadził także  w Institute  of Advance Legal Studies University of London.

Ukończył Prawo oraz Prawo kanoniczne na KUL. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Absolwent studiów podyplomowych z Mediacji i Negocjacji prawniczych na KUL. Uzyskał Certyfikat Mediatora ds. cywilnych gospodarczych Polskiego Centrum Mediacji w Warszawie. Stały Mediator przy Sądzie Okręgowym w Zamościu. Założyciel Kancelarii Adwokackiej adw. dr Fabian Świder.